Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MAGYAROK ÉS ÁRPÁD 2.rész (2008.10. hó)

2009.01.25

Az őseink áldozati helyeit magaslati helyeken találjuk meg. Itt gondolhatunk, akár MÁD zempléni település határában fekvő Isten-hegyhez és Árpádhoz kötődő szájhagyományos történetre. A történetben, Árpád a hegy tetején körültekintett és mondotta: Ma ád az Isten e tájon Ond vitéznek szerencsét. E néphagyomány az Isten-hegyet körülvevő települések Tállya, Ond, Szerencs és Mád neveinek névadását vélik benne megtalálni. Feltehetően a játékos szóhagyomány sokkal, mélyebb gyökérrel rendelkezik. A hegy neve Isten hegy, feltehetően az Istennel való találkozás helye, mely az áldozatbemutatás, vagyis Istennel való áldomás helyéül is szolgálhatott. Árpád a szent helyen, az Isten hegynek nevezett hegyen, az Istent kereste és az Isten keresés révületében fogalmazódott meg benne a hazatalálás köszönete a MÁD, MADA, a magyar haza gondolata. Az áldozat teljes élet jutalma az isteni ajándék, Árpád esetében elmondhatjuk, hogy az ő ajándéka a küldetése a MÁD, MADA a magyar haza. Az áldozat teljes élet azt jelenti, hogy önmagunk gyarlóságát feladva az életünk nem a saját EGO-nk által van irányítva, hanem egy istenes, harmonikus emberi életet élünk, vagyis Isten az emberben az ember az Istenben.

Nimrud alakját négy megnyilvánulásában láthatjuk a pecséthengeren.

Kettő közvetlenül EME Tavasztündérhez kötődő megnyilvánulásban, másik kettő, pedig belőle fakadó megnyilvánulás, amely feltehetően belőle fakadó

utódokra vonatkozik. A központi főszereplő Istenanya társa, a jobbján álló nyilas-oroszlános Nimrud, amelyben őt uralkodói minőségében láthatjuk.

Az Istenanya és Nimrud különleges viszonyát ábrázolja az a megnyilvánulása, amikor csak deréktól felfelé láthatjuk, a pecséthenger ábrázolásában ez az alávetettségét ábrázolja, amely viszont szellemi nagyságot is jelentett számára, mert a bal karjában egy nádvágó kardot láthatunk a feje fölé emelve, s már nemcsak a süvegéből árad a fény, hanem az Istenanyához hasonlóan az ő lénye is kiáradást mutat. A nádvágó kard jelentése megegyezik a kard korábban elemzett szerepével. Nimrud a kardot a feje fölött a belőle fakadó két hasonmás felé nyújtja. Nimród viszont az Istenanya EME  Nimrud felé nyújtott kezében egy olyan csomagot tart, amely a mi népi ábrázolásainkban a gólya csőrében tartott pólyára emlékeztet. Ez az ő ajándéka. A pecséthenger bal oldalán a hasonmás iker formájú két személyt ábrázol, akik egyezőséget mutatnak Nimruddal. Nimród utódaiban megnyilvánuló két személyiséget láthatunk, amely Nimród alávetettségéből fakad. A két ábrázolt személyiség Nimród utódaira utal, a mitologikus ikerpárra Hunor és Magorra. Az ikerfiúk közül az Istenanyához közelebb lévő, fél lábbal az isteni trónuson áll. Ő az a Nimród utód, aki a kiáradó víz, az élet forrása, s neki is van jelző állata, a madár, amely Madaàország, haza jelentéssel bír, s a lába alatt megbúvó kos-bárány jelentésében az újjászületést szimbolizálja. A fiú az ábrázoláson az élet, az ország és az újjászületés birtokosa.

 Ő személyesíti meg Nimródàmadarságát, ő a mitologikus fia Magor. Magor féllábbal a Boldogasszony, Tavasztündér trónusán való jelenléte, azt jelenti, hogy ő a Boldogasszony népének mitologikus őse és csak úgy lehet harmonikus nimródságában, ha fél lábán keresztül a boldogasszonyi minőséget is megjeleníti. 

A tábla értelmezésében válik világossá Szent István felajánlása, mert a magyar haza csak akkor válhatott nimródságában harmonikussá, ha a római kereszténységben lévő magyar haza boldogasszonyi minőségét helyre állítja. A másik fiú szintén Nimród mása, ő csak külső megnyilvánulását bírja, s amint

láthatjuk kezével, érinti a Magorból fakadó életvízét. Eszerint az ő megnyilvánulásait Magorból meríti.

A pecséthengeren ugyan egylényegű Hunor és Magor Nimródban, de míg Magor fél lábbal az anyai trónuson van szabad kezével a madarságot a madárt tartja, így nyilvánvaló, hogy Hunor az, aki elveheti Nimród kardját, de az is nyilvánvaló hogy Hunor a Nimród kardját csak Magoron keresztül nyerheti el, birtokolhatja. Ez által teljesül a korábban elemzett AMA MAGA táblán olvasottak, hogy a kardot csak együtt vehetik el, mert a kard Nimród kardja, s örökösei által Hun és Mag kardja. A kard feladata is kettős, mert Hun az, aki végrehajt, míg Mag, aki őrzi magában, hordozza, magából áradóan biztosítja Hun ikertestvérét élettel.

Forrás: Hajdú Bálint Tanár Úr, Borsod megyei tagozat