Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


30 év múlva a gyerekeknek csak 20-40%-a lesz magyar!

2008.12.08

Gruiz Márton: 30 év múlva a gyerekeknek csak 20-40%-a lesz magyar!

 

A nem is túl távoli jövőben már a csonkaországban is kisebbségben leszünk

Népesedési helyzetünk manapság már olyan súlyos, hogy félő, ha végre-valahára jelentős erőfeszítéseket is tennénk a tragikus folyamatok megállításáért, már akkor sem tudnánk gátat vetni a magyar nemzet gyorsuló fogyásának. A jelenlegi tendenciák folytatódása esetén determinálva van a nemzethalál, méghozzá nem is a túl távoli jövőben. Mind a határon túl, mind idehaza kétségbeejtő a helyzet.

Az elszakított területekről (Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljából) a fiatalok többsége áttelepült. Csalóka tehát az a kép, hogy pl. Erdélyben még él 1.2-1.3 millió magyar. Többségük ugyanis idős ember, tehát az elhalálozásukkal összeomlásszerűen fog eltűnni az erdélyi magyarság jelentős része. Kérdezzen meg bárki egy ottani lelkészt, vagy papot: többszörösen(!) meghaladja a temetések száma a keresztelőket. Akiknek rokoni szálai Erdélybe vezetnek, könnyen megállapíthatja: a rendszerváltás után a városi fiatal magyarság döntő többsége vagy áttelepült, vagy a világ egyéb részein szóródott szét. Sajnos még a falvakból is igen nagy százalékuk hagyta el a szülőföldjét. Ehhez jön az asszimiláció és az egykézés, ami már a Székelyföldön is elterjedt. Pedig a "szapora székelyeknél" mindig is magas volt a születésszám. Egy székely falusi nőnél, a nyolcvanas években, de még a 90-es elején is gyakori volt a 6-7-8 gyermek, ma viszont az azóta felnőtt gyermekeik tipikusan már csak egy utódot vállalnak.

Szlovákiában más a helyzet, onnan alig települtek át, viszont rendkívül gyors az asszimiláció, rengeteg a vegyes házasság, s nagyon nagy arányban adják a szülők szlovák iskolákba a gyermekeiket.

Ma még valamivel talán meghaladja a (zömmel idős emberekből álló) határon túli magyarság lélekszáma a kétmilliót, de ez a szám 20-30 év alatt minden bizonnyal párszázezerre fog zuhanni. Talán a tömbben élő székelyek úgy ahogy megmaradnak.

Itthon sem jobb a helyzet. Sőt! Egyelőre a csonkaországban is elkerülhetetlennek látszik a magyarság kissebségbe szorulása. A többségi társadalmat előbb-utóbb a jelenleg még kisebbségben élő cigányság fogja adni. (Ez ténymegállapítás. Hogy mennyire üdvözítő, illetve mennyire baljós jövőt vetít előre, azt döntse el az olvasó.)

Számoljunk egy kicsit! Óvatos becslések szerint ma a kisgyermekek egyharmada cigány származású, de hallani olyan becsélésről is, amiben a cigány kisgyermekek aránya a saját korosztályukban eléri az 50%-ot (ez utóbbi valószínűleg közelebb áll a valóságoz). A magyar szaporodási ráta 1.3, azaz egy nőre 1.3 gyermek jut. De még ez is csalóka, hiszen ebben benne vannak a romák is, tehát nem túlzás azt kijelenteni, hogy a magyar nőknél ez a ráta kb. 1 lehet. A cigányoknál tegyük 4-re a szaporodási rátát, s ezzel biztosan nem túlzunk, hiszen négy gyermeknél tipikusan inkább több van egy átlag roma családban. Ezen adatok többsége becslés, nem pontosak, de a tendenciák megvilágítására jók lesznek.

Vegyük az említettek közül a nekünk kedvezőbb számokat, 1.3-as magyar, 4-es cigány szaporodási rátát, s induljunk ki abból, hogy jelenleg a gyermekek 1/3-a cigány származású. Tegyük fel, hogy amikor a mostani gyermekek felnőnek, akkor ezzel a rátával fogják magukat ismét reprodukálni (20-25 év múlva lesznek a szülőképes koruk közepén). 2/3 X 1.3 = 0.87 és 1/3 X 4 = 1.33. A két számot egyre "normálva" (vagyis az egész vizsgált népességet 1-nek véve), a magyarokra 0.4 a romákra 0.6 jön ki. Vagyis 40% magyar és 60% cigány!

A kedvezőtlenebb számokat nézve (amelyek a valósághoz valószínűleg közelebb állnak), 1-es magyar, 4-es cigány szaporodási rátát, illetve azt, hogy a jelenkori kisgyermekek fele roma, ugyanez a számítás 0.2-t és 0.8-at ad. Azaz 20% magyar és 80% cigány kisgyermeket!

Mit is jelent ez? Azt, hogy legkésőbb 20-30 év múlva - igaz durván becsülve, de a valóság talaján állva - előreláthatólag a kisgyermekek minimum 20%-a, de maximum 40%-a lesz csak hazánkban magyar!

Persze a demográfusok ezt sohasem számolják ki, legfeljebb a teljes népességen belüli arányváltozást. Ez viszont félrevezető, hiszen csak azért marad meg még huzamosabb ideig a teljes lakosságban (az egész korfában) a magyar dominancia, mert az idősek döntő többsége természetesen még 20-30 év múlva is magyar lesz. Éppen ezért önbecsapás a teljes népességet nézni, hiszen a hosszú távú folyamatok alakulásában mindig csak és kizárólag a gyermekek arányszáma a döntő. A gyermekek idővel felnőttek lesznek, később idősek, az etnikai arányokat nagyjából megtartva. A gyermekek arányában való eltolódás kötelezően végig fut a teljes korfán, igaz, csak több évtized alatt. Más szóval, a gyermekek arányszáma idővel MEGVÁLTOZTATHATATLANUL átterjed a teljes népességre, még akkor is, ha 20 év múlva UGYANANNYI GYERMEKET KEZDENEK VÁLLALNI a magyar nők, mint a cigányasszonyok! (Ellenkező esetben a helyzet természetesen még tovább romlik, az etnikai arányeltolódás tovább gyorsul.) Miért csapnánk be tehát magukat azzal, hogy eltekintenénk ettől? Mindig a gyermek és csak a gyermekek egymáshoz viszonyított arányszámát kell nézni.

A demográfusok – tisztelet a kivételnek - még két olyan ostobaságot emlegetnek (a teljes népességre), amitől a gondolkodó ember zsebében könnyen kinyílik a bicska.

Az egyik kedvenc, megnyugtatásunkra hangoztatott állításuk, hogy a várható életkor meghosszabbodása valamelyest ellensúlyozza majd a fogyást, miután csökken az évenkénti elhalálozás. Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy belássuk: ez csak átmeneti "javulás", s addig tart, ameddig az életkor nő, ami nyilván nem egy fenntartható folyamat. Ráadásul az időseknek teljes népességhez viszonyított arányának növekedésével jár, ami ugyancsak kedvezőtlen tendencia.

A másik kijelentésük már megoldási javaslat is egyben: „ellensúlyozzuk bevándorlással a népességfogyást!”. Elfelejtik, senki sem állítja azt, illetve tart attól, hogy elnéptelenedik a Kárpát-medence. Ameddig ember lesz a Földön, addig itt is fog élni valaki, legfeljebb nem magyaroknak hívják őket. Laktak itt korábban rómaiak, kelták, avarok, szlávok és a többi, 1100 éve speciel magyarok élnek itt, de az nincs kőbe vésve, hogy ez így is marad örökké. Aki a bevándorlással akarja megoldani a demográfiai problémáinkat, az nem mond mást, minthogy "nem kell izgulni, a népesség ezen a helyen megtartható, csak a magyar nemzet tűnik el".

Egy szó mint száz, a Kárpát-medence jelenlegi népesedési folyamataiból kiviláglik: a magyar nemzet eltűnése száz éven belül bekövetkezik. Persze "valami" marad, ahogy indiánok is élnek Amerikában, vagy kelták Wellsben, de az ilyen állapot inkább már egyfajta skanzen, mint ép nemzet.

Az elmondottak tükrében különösen elkeserítő, hogy a politikai elitünk nemhogy a cselekvés szintjén, de még szavakban sem foglalkozik a problémával. Pedig ez nem egy probléma a sok közül, ez A probléma.

Ha majd a jövőben egy történész vagy etnográfus a magyarságot, mint a „múlt egy különös kultúráját” akarja tanulmányozni, akkor meghökkenve fogja látni: a politika és a szellemi „elit”, valamint a sajtó, nem a végveszélyben lévő nemzet megmentésének útjait-módjait kutatta és vitatta meg kétségbe esve, hanem folyton folyvást a gáz árától, a tizenharmadik havi nyugdíj elmaradásától, a csúnyákat kiabáló szélsőségesekről és hasonló „rettenetes” dolgoktól féltek.

„S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.„

Szegény Vörösmarty még ilyen katartikusnak és magasztosnak látta a magyar nemzet jövőbeli halálát.

A mai gagyiműsorok gagyisztárjainak gagyivilágához viszont gagyihalál tartozik. Nem lesz ez sem katartikus, sem magasztos. Szánalmas lesz.

Viszont akkor legyen legalább egy politikai erő, amely minden körülmények között a lényegről beszél, kimondja az igazat, bármiről is legyen szó, bármennyire is nem PC. Ha már eltűnünk, legalább a méltóságunk maradjon meg!

Gruiz Márton

fizikus

barikád.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.