Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Karácsonyi üdvözlet

2008.12.24

Karácsonyi üdvözlet

 

Íme, eljön az idő, amikor a történelemben ismét hozzánk érkezik, aki a Világ Világossága.

Eljön, és sötétséget, megosztottságot, hideg szíveket és egy múltjától, nemzeti identitásától, lelki kincseitől kifosztott országot talál közöttünk. Pedig a Kárpát-medence magyarjai az evangélium fényéből merítve sok-sok évszázadon át bevilágították az egész kontinenst, tudásuk, tehetségük, igaz testvéri szeretetük által, s ezzel megformázták a keresztény Európa alapjait. 

A "szent istváni mű" sok érző szívben gyümölcsöt hozott; szentek, bölcs tudósok, országukat felelősséggel vezető politikusok, művészek, de elsősorban a kölcsönös szeretetben folytonosan megújuló magyar családok által. Ez az örökség sokak szerint romokban hever. De ne higgyünk a látszatnak! 

"Egyébként testvérek: Erősödjetek meg az Úrban, hathatós erejéből.Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és égi magasságok gonosz szellemei ellen. Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni. Álljatok ki tehát: derekatokra csatoljátok a tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,10-20) 

Valamennyiünknek meg kell szülnünk lelkünkben Istent, hogy ez által mindannyian Jézussá válhassunk. A történelem Ura azért teremtett minket embernek, hogy Krisztus megtestesülése és megváltó szenvedése által alkalma legyen szívet cserélnie velünk, emberekkel. Azért hagyta, hogy megsebződjünk az ősbűn által, hogy magához ölelhessen, gyöngéden ápolhasson minket. 

A közelmúlt történelmi viharai között lelkész hőseink, történelmi felekezeteink mártír sorsú főapjai: Ordass László evangélikus püspök, Ravasz László református püspök és Mindszenty József hercegprímás ezt kiáltották a lélek sötét éjszakájában: "Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn. Ha egy család meghasonlik, az a család nem maradhat meg." (Mk 3,24-25) 

Országot, igazságos, erős nemzetet csak egészséges családok építhetnek! Most, amikor összegyűlünk a Betlehemi Kisded jászlánál, fogjuk meg egymás kezét, és azokét is, akik csak lélekben vannak velünk, de hozzánk tartoznak! Engesztelődjünk ki szívből egymással, újuljunk meg Lélekben és igazságban, hogy a rendületlen szeretet által ismét élő családokká válhassunk! A nemzet egysége hit és erkölcs nélkül vágyálom marad. 

Halljuk meg és váltsuk valóra Mindszenty bíboros felhívását: "Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől." 

Üdvözítőnk érkezik hozzánk, az Úr Jézus Krisztus, aki megváltotta a világot és kivonta személyes életünket a bűn szolgálata és a halál uralmának hatalma alól. Vessük újra reménységünket Krisztusba! Ne tántorítson el minket semmi Krisztus Urunk követésétől, hogy Vele és Általa, valamint a Szent Korona oltalma alatt újjászülethessék édes hazánk, a megújult Magyarország! 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom ezekkel a gondolatokkal kíván minden magyarnak áldott, békés, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket!

Jobbik Magyarországért Mozgalom